Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie”, z siedzibą w Warszawie
ul. Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa
Wpisana do rejestru sądowego pod nr 0000755599

Email: kontakt@fundacjappz.pl